Thủ Tục Lắp Cáp VTVcab

  • Khách hàng photo Chứng minh thư hoặc hộ chiếu do Việt Nam cấp (Có thể nhờ người khác đứng tên thay)
  • Chuẩn bị khoản phí lắp đặt ban đầu để nộp tại thời điểm lắp đặt tại nhà
  • Ký hợp đồng xong lắp đặt ngay có luôn tín hiệu để thể sử dụng
  • Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cần có CMT photo của Giám đốc và Đăng ký kinh doanh photo

error: Content is protected !!