Các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình

Các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình

Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo

UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất văn bản, theo đó sẽ hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đối với các đối tượng được xác định là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố, hộ không còn sức lao động xếp vào hộ đặc biệt nghèo, hộ gia đình là dân tộc Cơ Tu trực thuộc địa bàn thành phố.

Như vậy, thành phố sẽ đề xuất hõ trợ cho mỗi hộ một đầu thu DVB-T2, ăng-ten thu, tuy nhiên tất cả các hộ chỉ được hỗ trợ một lần và vào năm 2023.

Các hộ thuộc diện được hỗ trợ đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV trong thời gian triển khai hỗ trợ; có đơn đề nghị nhận hỗ trợ đầu thu DVB-T2 gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, với cam kết không bán, cho, tặng đầu thu truyền hình số mặt đất được hỗ trợ.

truyen-hinh-cap-viet-nam

UBND TP Đà Nẵng đã bàn giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố thực hiện , cùng phối hợp với một số cơ quan có liên quan triển khai việc mua sắm, hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố theo đúng quy định; phối hợp với UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai phân phối đầu thu truyền hình số mặt đất (kể cả đối tượng do Trung ương hỗ trợ) trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các quận, huyện Đài truyền thanh địa phương được giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đầu thu DVB-T2 đúng đối tượng, thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình đến người dân trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *