Đăng ký dịch vụ

LỰA CHỌN DỊCH VỤ


 Truyền hình cáp Analog
 Internet truyền hình cáp
 Truyền hình số HD
 Truyền hình xem lại VOD
 Truyền hình K+
 Cáp Quang CMC


Họ và tên đầy đủ (*)


Số điện thoại liên hệ(*)


Địa chỉ email


Địa chỉ lắp đặt(*)


Số CMTND(*)


Ngày, tháng, năm sinh(*)


Yêu cầu khác của Khách HàngTổng Đài Miễn Phí: 0968 69 6798 - 093 645 0882


« »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>