Bảng giá Quận 12, Hóc môn, Củ Chi

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP HTVC

Áp dụng cho các thuê bao tại khu vực Quận 12, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi

I – Phí lắp đặt: (đối với khách hàng đăng ký lắp mới)

1.1 – Phí lắp đặt: (chỉ áp dụng 1 lần khi lắp mới không áp dụng với các thuê bao trong chung cư)

Tên
dịch vụ

Giá
tiền

Ghi
chú

Phí
lắp đặt

99.000 đ/Thuê bao

Đối
với tivi thứ nhất  (Hỗ trợ 15 mét cáp)

49.000 đ/Thuê bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi (Không hỗ trợ cáp)

1.2 – Đối với thuê bao SCTV từ khu vực khác chuyển qua sử dụng HTVC và khách hàng là công nhân, sinh viên tạm trú tại địa bàn Tp.HCM (không áp dụng với các thuê bao trong chung cư) :

Tên
dịch vụ

Giá
tiền

Ghi
chú

Phí
lắp đặt

0 đ/Thuê bao

Đối
với tivi thứ nhất (Không hỗ trợ cáp)

0 đ/Thuê bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi (Không hỗ trợ cáp)

1.3 – Đối với thuê bao HTVC từ khu vực khác chuyển qua Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi (không áp dụng với các thuê bao trong chung cư) :

Tên
dịch vụ

Giá
tiền

Ghi
chú

Phí
lắp đặt

99.000đ /Thuê
bao

Đối
với tivi thứ nhất (Không hỗ trợ cáp)

49.000 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi (Không hỗ trợ cáp)

Ghi chú:

- Quý khách hàng phải trả tiền các vật tư thiết bị lắp thêm theo giá thị trường tại thời điểm lắp đặt (không bao gồm 15m cáp được hỗ trợ đối với khách hàng lắp đặt mới). Khách hàng là công nhân, sinh viên không phải trả phí vật tư, thiết bị.

- Quý khách hàng là công nhân, sinh viên phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, xí nghiệp hoặc đoàn thể nơi công tác, học tập.

II – Phí thuê bao: (thu hàng tháng)

2.1 – Phí thuê bao (thu hàng tháng) :

Tên
dịch vụ

Giá
tiền

Ghi
chú

Phí
thuê bao (thu hàng tháng)

99.000 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ nhất

0 đ/Thuê bao

Đối
với tivi thứ nhất- chỉ áp dụng cho khách hàng
là công nhân, sinh viên cư trú trên địa bàn Tp.HCM

11.000 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi

2.2 – Trường hợp khách hàng thanh toán trước phí thuê bao :

Thời
gian thanh toán

Giá
tiền

Ghi
chú

Đóng
trước 06 tháng

534.600 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ nhất

59.400 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi

Đóng trước 12 tháng

1.009.800 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ nhất

112.200 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi

Đóng trước 24 tháng

1.900.800 đ/Thuê bao

Đối
với tivi thứ nhất

211.200 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi

Đóng trước 36 tháng

2.673..000 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ nhất

297.000 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi

2.3 – Trường hợp khách hàng chuyển từ mạng truyền hình trả tiền khác qua HTVC thanh toán trước phí thuê bao :

Thời
gian thanh toán

Giá
tiền

Ghi
chú

Đóng
trước 12 tháng

831.600 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ nhất

92.400 đ/Thuê
bao

Đối
với tivi thứ 2 trở đi

 

Lưu ý :

- HTVC không thu thêm phí thu tại nhà của khách hàng sử
dụng dịch vụ truyền hình cáp HTVC.

- Giá phí trên không áp dụng đối với các chung cư,
khu ngầm hóa. 

- Biểu phí trên được áp dụng từ ngày
01/06/2013 đến khi có chính sách giá mới được
ban hành.